Seminaris
  • Càncer
  • Medicina Regenerativa
  • Neurociències
  • Medicina Translacional

Fem un pas més? Posem el pacient en el centre de la recerca de l’IDIBELL

Jornada de treball oberta a tots els investigadors per a reflexionar sobre el paper del pacient a la recerca del Campus Bellvitge: situació actual i objectius futurs.

L'AQuAS, en el context del programa SARIS (Sistema d'Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), vol posar en relleu la necessitat d’impulsar el diàleg entre pacients i científics dins dels instituts de recerca en salut de Catalunya. Arran d’aquest objectiu, i de forma conjunta amb els instituts de recerca, s’organitzen un seguit de jornades sobre participació, amb un programa que, en el nostre cas, parteix i reforça les experiències i els punts forts de la institució, amb la finalitat de  millorar i incrementar la implicació dels pacients en el disseny i el desenvolupament dels nostres projectes de recerca.

 

PROGRAMA

-Benvinguda:
Dr. Josep Manuel Menchón, Director Científic de l’IDIBELL.
Dr. Fernando Fernández Aranda, President del Comitè de Recerca del HUB.
Dr. Ramon Salazar, Director Científic de l’ICO.

-El per què i el com de la participació dels pacients en recerca. AQuAS.

-De quina forma els pacients han participat en la recerca. AQuAS.

-Exposició de 6 experiències de participació dels pacients a l’IDIBELL.Investigadors, pacients, fundacions i associacions participants:
Viladecans contra el càncer. Dra. Núria Sala i Sra. Lluïsa Capdevila.
Xarxa Prostate Net. Dr. Álvaro Aytés i Sr. Virgil Simons.
Fundació Alba Pérez. Dr. Òscar Martínez Tirado i Sr. Rafael Pérez.
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Dr. Oriol Casanovas i Dr. Ramón Maria Miralles Pi.
Xarxa de famílies GRIN2B. Dr. Xavier Altafaj i Dra. Sandra Silva.
Fundació Miquel Valls. Dra. Mònica Povedano i Sra. Esther Sellés.

-Dinàmica de grup entre tots els assistents. 

-Torn de preguntes i conclusions. Unitat de Comunicació i Cultura Científica de l’IDIBELL.

-Informació sobre les formacions que ofereix AQuAS (programes SARIS – PERIS)

-Taula de comiat. 
Dr. Gabriel Capellá, Director de l’IDIBELL.
Sra. Marta Ayermich, Presidenta del Consell d’Administració d’AQuAS
Sr. Albert Barberà, Director de recerca del Departament de Salut.