Institucional
  • Medicina Translacional

Sessió de Recerca i Lliurament dels Ajuts de Recerca 2017

Descripció 

15:30 Benvinguda
Dra. E. Grifell. Direcció de Planificació Estratègica, Innovació i Avaluació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud.
Dr. Josep M. Cruzado. President del Comitè de Recerca de l’HUB.


15:40 Presentació dels Projectes de Recerca HUB finalitzats.

Dra Carlota Gudiol González. Servei de Malalties Infeccioses. Prevenció de la infecció del catèter venós central en pacients neutropènics mitjançant el segellat del catèter amb Taurolidina: estudi aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo.


16:10 Lliurament dels Ajuts 2017 de Projectes de Recerca per a investigadors joves i d’intensificació per a la finalització de la Tesi Doctoral. 

 

16:15 Conferència "Ferro, inflamació, malaltia metabòlica i cognició"
Dr. Jose Manuel Fernandez-Real. Cap de Secció d’Endocrinologia UDEN-TG (Unitat d’Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona), Hospital de Girona “Dr Josep Trueta”; Director del Departament de Ciències Mèdiques. Facultat de Medicina. Universitat de Girona.
Presentació a càrrec del Dr Fernando Fernández Aranda. Cap de la Unitat de Transtorns alimentaris. Servei de Psiquiatria. Hospital de Bellvitge.

 

17:00 Cloenda

 

 

ORGANITZA: COMITÈ DE RECERCA - HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE