En el marc del programa Smoke-free IDIBELL, que l'institut ofereix a tots els treballadors que vulguin deixar de fumar, a través de la Unitat de Control del Tabaquisme de l’ICO, s’ha realitzat una enquesta entre els treballadors de l’IDIBELL per conèixer quants empleats fumen i quin és el grau de coneixement d'aquest programa d'ajuda.
Segons l’enquesta, el 25,6% del personal IDIBELL és fumador. Per al 67,6% d’ells el tabac és un hàbit diari. Aproximadament un 40% dels fumadors afirmen no fumar durant la jornada laboral mentre que la resta ho fa fora del recinte hospitalari: el 26% a la zona habilitada per a fumadors i el 29% a qualsevol àrea exterior fora del recinte.

Deixar de fumar
Pel que fa la intenció de deixar l’hàbit, el 45,8% dels fumadors pensen deixar de fumar algun dia tot i que només un 30% està disposat a posar-hi una data i només un 18% té pensat deixar el tabac abans de sis mesos. El 34,4% dels fumadors estaria d’acord amb què el programa Smoke-Free IDIBELL ajuda a prevenir eficaçment el consum de tabac al centre de treball mentre que el 57% afirmen no estar interessats a rebre ajuda per deixar de fumar, un 35,7% creu que aquestes ajudes no són accessibles i un 7% no les coneix.

El Programa Smoke-Free IDIBELL ofereix assessorament i, si és necessari, tractament substitutiu amb nicotina (pegats, xiclets) i altres fàrmacs que inhibeixen les ganes de fumar, així com un seguiment de cada cas. La infermera de la Unitat de Control de Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia, Anna Riccobene (ariccobene@iconcologia.net, 93 260 71 47), està a disposició de tots els treballadors de l’IDIBELL que vulguin deixar el tabac.

L’enquesta
L’enquesta, elaborada per la Unitat de Control de Tabaquisme de l’ICO, amb l’objectiu de conèixer el nombre de fumadors i no fumadors que hi ha a l’IDIBELL, es va realitzar durant els mesos de gener i febrer de 2011 a 134 treballadors de l’institut seleccionats de forma aleatòria. L’enquesta es repetirà periòdicament per conèixer l’evolució de la prevalença de l’hàbit tabàquic.