Marta Martínez i el seu grup de recerca han analitzat el procés de macroautofàgia i han arribat a la conclusió que en pacients de la malaltia de Huntington es produeix una mutació en la proteïna Hungtintina que impedeix el reconeixement selectiu d’elements citosòlics (especialment mitocondris danyats) per part de les vacuoles autofàgiques encarregades de destruir-los. De manera que no poden travessar la membrana i es van acumulant dins la cèl·lula neuronal. Segons la investigadora el repte ara és “descobrir i provar nous fàrmacs inductors de l’autofàgia com la Rapamicina per generar nous tractaments per a les malalties neurodegeneratives”.

Sobre Marta martínez Vicente
La Dra. M. Martínez Vicente és doctora en Bioquímica per la Universitat de València, i actualment investigadora postdoctoral al laboratori de recerca de malalties neurodegeneratives de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. La seva recerca està centrada en investigar en el paper de l'autofàgia en les malalties neurodegeneratives