El Dr. Montero va assegurar que "aquest serà el segle del cervell".