Durant les tres sessions de reunions organitzades per la consultora Mensor ha quedat palesa la predisposició d’ambdues parts en fomentar aquesta col·laboració. AstraZeneca és una de les empreses