L’IDIBELL ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Step By Step, dedicada a la recuperació de lesionats medul·lars, amb la finalitat de promoure i donar suport a noves línies d’investigació en el camp de la recerca de les lesions medul·lars.

Aquesta col·laboració neix amb l’objectiu de crear un entorn que possibiliti la potenciació de la recerca i la formació en el camp de la lesió medul·lar mitjançant la celebració de jornades i actes científics, l’intercanvi de personal investigador, l’organització de cursos, formació i docència a l’àmbit de la Universitat de Barcelona, l’ús compartit d’instal·lacions i equipaments, així com la participació en projectes conjunts i el desenvolupament compartit d’intervencions sanitàries innovadores.

A més de l'DIBELL també ha signat un conveni amb la Fundació Step by Step, el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)

La signatura dels convenis ha tingut lloc en el marc de l’assemblea anual del patronat de la Fundació Step by Step, i hi han assistit el Fundador i President de la Fundació Step by Step, Frederic Crespo; el Director General de l’IDIBELL, Emilià Pola; el subgerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge, el Dr. Alfredo García; el director de la Fundació VHIR, el Dr. Joan X. Comella; i la responsable de desenvolupament institucional del VHIR, Carmen Netzel.

Step by Step
La Fundació Step by Step (SbS) és un organisme sense ànim de lucre dedicat a la recuperació d’aquells lesionats medul·lars que, una vegada han superat les fases de rehabilitació als hospitals i als centres especialitzats després de l’accident, opten per seguir amb la rehabilitació a base de fisioteràpia per obtenir una millor qualitat de vida.