L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de l’IDIBELL estrenen nous espais després de les obres de remodelació. La renovada OTRI gairebé ha duplicat el seu espai passant d’uns 70m2 als 135m2 actuals i disposa de més llum natural. S’estructura en tres espais diferenciats: un destinat a projectes competitius, un als no competitius i una nova sala de reunions.
L’espai de projectes competitius s’ha estructurat per especialitats: projectes nacionals, recursos humans , justificació econòmica, facturació i bibliometria. L’altre espai el comparteixen la gestió de projectes europeus, la gestió d’assaigs clínics, contractes i convenis , la gestió de viatges i dietes i la de transferència de tecnologia i innovació.

La nova sala de reunions permetrà disposar d’un espai per a diverses tasques com reunions amb investigadors, reunions de coordinació de projectes europeus, i negociacions amb empreses i altres partners.

Les feines de remodelació han permès disposar de mes espai per als arxius. Aquest fet facilitarà la organització i gestió de la documentació.

La tasca principal de l'Oficina de Transferència dels Resultats de la Investigació i l’Oficina de Suport a la Recerca de l’IDIBELL és aconseguir recursos econòmics mitjançant convocatòries de recerca de finançadors públics i privats, així com acompanyar els investigadors en els processos d'innovació i de transferència dels resultats de la recerca al mercat.