El risc de desenvolupar càncer de mama està en gran part determinat per la capacitat de les cèl·lules de reparar danys en el seu ADN i, a la vegada, per la regulació de les “cèl·lules mare” que donen origen als tumors. Tanmateix, es desconeix com aquests dos processos fonamentals es coregulen.

 

 

En un estudi recent, investigadors IDIBELL - ICO del programa ProCURE, Oncobell,  en col·laboració amb investigadors del Princess Margaret Cancer Center (Toronto, Canada), descriuen el paper del supressor tumoral RNF8 en la regulació de la resposta a danys en l’ADN i el control de les cèl·lules mare. Els equips de recerca han demostrat que RNF8 coordina ambdós processos, modulant tant la resposta al dany com l’activació del receptor NOTCH, que regula els progenitors de les cèl·lules epitelials mamàries que poden arribar-se a convertir en tumorals.

 

 

D’altra banda, l’estudi demostra que tumors amb nivells baixos de RNF8 poden ser tractats efectivament amb la combinació de inhibidors dels receptors NOTCH i PARP. “Aquesta observació obre la possibilitat d’establir una nova teràpia precisa i eficaç per determinades pacients de càncer de mama”, explica el Dr. Miquel Àngel Pujana, cap del grup de recerca en càncer de mama de l’IDIBELL i autor de l’estudi.

 

 

Cada any es produeixen uns 4500 nous casos i 900 morts per càncer de mama a Catalunya. El càncer de mama és, de lluny, el més freqüent en les dones, tant en els països desenvolupats com en els països en desenvolupament. El Mes de Sensibilització sobre el Càncer de Mama, que se celebra a tot el món cada mes d'octubre, contribueix a augmentar l'atenció i el suport prestats a la sensibilització, la detecció precoç, el tractament i les cures pal·liatives.