Notícies

28 Febrer 2011

Descobreixen una substància que actua contra el ‘genoma fosc’ del càncer

Un estudi coordinat per l’investigador Manel Esteller, investigador ICREA de 'IDIBELL, ha identificat una substància que inhibeix el creixement del càncer mitjançant l’activació de
28 Febrer 2011

El Centre de Diagnòstic Genètic Molecular de l’IDIBELL estudia cada any més de 1.500 mostres d’ADN

Perquè una malaltia sigui considerada minoritària o rara només pot afectar un nombre limitat de persones. A Europa aquest límit se situa en un cas cada 2.000 habitants. A Catalunya hi ha unes 400.000 persones afectades per una malaltia rara. A Espanya són tres milions de persones.
21 Febrer 2011

El repte és descobrir nous fàrmacs inductors de l’autofàgia per lluitar contra les malalties neurodegeneratives'

Marta Martínez i el seu grup de recerca han analitzat el procés de macroautofàgia i han arribat a la conclusió que en pacients de la malaltia de Huntington es produeix una mutació en la proteïna Hungtintina que impedeix el reconeixement selectiu d’elements citosòlics (especialment mitocondris danyat
16 Febrer 2011

La farmacèutica AstraZeneca explora vies de col·laboració amb l’IDIBELL

Durant les tres sessions de reunions organitzades per la consultora Mensor ha quedat palesa la predisposició d’ambdues parts en fomentar aquesta col·laboració. AstraZeneca és una de les empreses 
14 Febrer 2011

“La relació entre resistència i virulència dels patògens planteja importants interrogants per futurs tractaments”

“Després de molt anys pensant que la resistència dels bacteris als antibacterians és un problema en el tractament d’infeccions, aquest descobriment planteja importants interrogants” ha explicat Vila.