Notícies

06 Octubre 2010

La resposta patològica completa prediu un millor pronòstic en càncer de recte avançat

Segons l’estudi, entre els pacients amb càncer rectal localment avançat tractats de forma simultània amb quimioteràpia i radioteràpia, i cirurgia posterior, la desaparició completa de cèl·lules cancerígenes detectables (anomenada resposta patològica completa) després de quimioradioteràpia i cirurgia
30 Setembre 2010

Proteïnes implicades en el metabolisme ossi estan relacionades amb el càncer de mama

Les proteïnes RANK i el seu lligand RANKL (la molècula que permet que la proteïna realitzi la seva funció) estan implicats en la formació de tumors de mama, segons un estudi publicat aquesta setmana a la revista Nature.
27 Setembre 2010

La regulació de l'oxidació cel·lular pot ser clau per controlar el càncer de fetge

Els resultats de l’estudi indiquen que la proteïna NOX1, que forma part de la família de NADPH oxidases, controla el creixement de les cèl·lules tumorals del fetge, a través de la regulació de la via que activa el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGF).
15 Setembre 2010

La AECC impulsa la recerca en càncer hereditari de l'IDIBELL

En el projecte també participa el Programa de Prevenció del Càncer de l'ICO, el servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO a l'Hospitalet de Llobregat, l'Hospital Universitari de Bellvitge (els grups de recerca encapçalats per Sebastiano Biondo i Jordi Ponce) i l'Institut de Medicina Predictva i Personalitz
08 Agost 2010

Descobreixen un marcador que prediu una bona resposta a un nou fàrmac contra el càncer de mama

Un exemple recent en aquest camp és la troballa que pacients amb càncer de mama familiar portadores de mutacions en el gen BRCA1 són més sensibles als fàrmacs anomenats inhibidors de la proteïna PARP (poli-adenosina difosfat ribosa polimerasa).