Notícies

19 Juliol 2018
  • Càncer

Sopar d'hora s'associa amb menys risc de càncers de mama i de pròstata

Les persones que sopen d’hora o van a dormir almenys dues hores després del sopar tenen un 20% menys de risc de patir càncers de mama i de pròstata, respecte les que se’n van a dormir immediatament després del darrer àpat.

17 Juliol 2018
  • Càncer

Nous loci de susceptibilitat genètica comuna per al càncer colorectal

L’equip d’investigació en càncer colorectal (CCR) de l’IDIBELL, liderat pel doctor Vïctor Moreno, ha participat en un estudi a gran escala que ha permès descriure 11 noves variants genètiques associades amb aquest tipus de càncer.

13 Juliol 2018

The three codes of biological information: the genome (the DNA sequence), the epigenome (the chemical modifications of the DNA and its regulatory proteins) and the epitranscriptome (the chemical modifications of the RNA).

  • Càncer

El tercer magatzem d’informació biològica: el codi de l'ARN

La forma més coneguda en què les nostres cèl·lules i teixits guarden la informació biològica és el codi genètic derivat de la seqüència de l'ADN (àcid desoxirribonucleic).

09 Juliol 2018

Nous llibres d'autors IDIBELL: càncer colorrectal hereditari i genètica de les cèl·lules mare

Hereditary Colorectal Cancer.

04 Juliol 2018

Alberto Villanueva (ICO-IDIBELL) i Purificación Muñoz (IDIBELL), investigadors participants en el projecte

  • Convocatòries competitives
  • Càncer

Un projecte europeu per construir una infraestructura de recerca per a l'accés als models de càncer derivats de pacients i a dades sobre avenços en oncologia translacional

Sota la coordinació de la Universitat de Torí a Itàlia, els membres del Consorci EurOPDX i els socis europeus acadèmics i pimes clau addicionals han assolit uns 5 milions d'euros del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea per construir una infraestructura d'accés als xeno