View section

RECERCA

Càncer
Neurociències
Medicina Translacional

 

PLATAFORMES
CIENTÍFICOTÈCNIQUES

Citòmica i Genòmica
Proteòmica
Interaccions Moleculars
Estabulari
Biobanc
Microscopia
Estadística
Assajos Clínics (UICEC)

SUPORT I GESTIÓ

Recursos Humans
Comptabilitat
Gestió de projectes
Desenvolupament de Negoci i Innovació
Compres i contractació
Legal
Comunicació i divulgació
Qualitat
Gestió del coeixement
Serveis Generals