View section

Què necessites per formar part del nostre equip com estudiant en pràctiques?

  • Formar part d'algun programa acadèmic (cicle formatiu, mòdul, grau universitari, màster…).
  • Estar matriculat en un centre formatiu.
  • Disposar dels requisits mínims que exigeixi el teu centre formatiu.
  • Disposar d'un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l'IDIBELL.
  • Tenir disponibilitat horària per realitzar les pràctiques (normalment en horari de matí).
  • Formalitzar la sol·licitud de pràctiques que trobaràs al nostre web.
  • Disponibilitat de plaça adequada al teu perfil.