Ofertes de Feina

Ofertes de Feina

IDIBELL està buscant un tècnic de gestió documental, de contractes i facturació d’assaigs clínics per incorporar-se a la Unitat d’Investigació Clínica de l’ICO-L’Hospitalet/IDIBELL

Termini 
31/03/2019

El IDIBELL es una entidad que tiene como objetivo promover, desarrollar, gestionar y difundir la investigación biomédica en el campus de Bellvitge, así como fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento derivados de las actividades de investigación.

Funcions 
 • Gestió de Contractes d’investigació (Clínica) i Assaigs Clínics.
 • Negociació de les memòries econòmiques d’assaigs clínics i seguiment del seu compliment
 • Registre i control de la facturació de cada Assaig Clínic.
 • Gestió documental d’assaigs clínics.
 • Elaboració i gestió de materials i documents d’estudi necessàries pel desenvolupament dels projectes.
 • Coordinació amb el CEI(m) per a tots els assumptes regulatoris quan apliqui.
 • Comunicació amb promotors, investigadors, AEMPS i CEI(m).
 • Implementació d’iniciatives que ajudin a la millora del departament.
Requisits 
 • Llicenciatura en Administració I Direcció d’empreses (ADE), Econòmiques o equiparable.
 • Formació complementària acreditable en assaigs clínics (normativa).
 • Llengües: Català, Castellà i Anglès (nivell alt acreditable).
 • Habilitats tècniques: Office (Outlook, powerpoint), Excel (nivell alt), Word.
 • Habilitats personals. Organització, ordre, i capacitat de treballar en equip i sota pressió.
Es valorarà 
 • Coneixement/Experiència en : Gestió documental, Revisió i gestió econòmica d’assaigs clínics.
 • Experiència en anàlisi i/o elaboració de memòries econòmiques d’assaigs clínics.
 • Experiència professional global.
 • Coneixement de l’entorn hospitalari, en particular en les àrees d’oncologia i hematologia.
 • Motivació, iniciativa i capacitat d’aprenentatge i assumpció de responsabilitats.
 • Habilitats comunicatives.
 • Experiència com Clinical Trial Assistant, Monitor o Gestor d’Assaig Clínics.
Què oferim? 
 • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei determinat.
 • Jornada laboral: Completa
 • Categoria professional: Tècnic
 • Retribució: A negociar segons vàlua del /a candidat/a i experiència demostrada.
 • Incorporació Immediata
 • Ubicació: Hospitalet de Llobregat.
Documentació necessària 

 

 • Curriculum Vitae.
 • Carta de presentació.
 • Títol universitari (en pdf).

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 31/03/2019

Termini 
diumenge, March 31, 2019

IDIBELL està buscant un tècnic de gestió documental, de contractes i facturació d’assaigs clínics per incorporar-se a la Unitat d’Investigació Clínica de l’ICO-L’Hospitalet/IDIBELL

Termini 
31/03/2019

El IDIBELL es una entidad que tiene como objetivo promover, desarrollar, gestionar y difundir la investigación biomédica en el campus de Bellvitge, así como fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento derivados de las actividades de investigación.

Funcions 
 • Gestió de Contractes d’investigació (Clínica) i Assaigs Clínics.
 • Negociació de les memòries econòmiques d’assaigs clínics i seguiment del seu compliment
 • Registre i control de la facturació de cada Assaig Clínic.
 • Gestió documental d’assaigs clínics.
 • Elaboració i gestió de materials i documents d’estudi necessàries pel desenvolupament dels projectes.
 • Coordinació amb el CEI(m) per a tots els assumptes regulatoris quan apliqui.
 • Comunicació amb promotors, investigadors, AEMPS i CEI(m).
 • Implementació d’iniciatives que ajudin a la millora del departament.
Requisits 
 • Llicenciatura en Administració I Direcció d’empreses (ADE), Econòmiques o equiparable.
 • Formació complementària acreditable en assaigs clínics (normativa).
 • Llengües: Català, Castellà i Anglès (nivell alt acreditable).
 • Habilitats tècniques: Office (Outlook, powerpoint), Excel (nivell alt), Word.
 • Habilitats personals. Organització, ordre, i capacitat de treballar en equip i sota pressió.
Es valorarà 
 • Coneixement/Experiència en : Gestió documental, Revisió i gestió econòmica d’assaigs clínics.
 • Experiència en anàlisi i/o elaboració de memòries econòmiques d’assaigs clínics.
 • Experiència professional global.
 • Coneixement de l’entorn hospitalari, en particular en les àrees d’oncologia i hematologia.
 • Motivació, iniciativa i capacitat d’aprenentatge i assumpció de responsabilitats.
 • Habilitats comunicatives.
 • Experiència com Clinical Trial Assistant, Monitor o Gestor d’Assaig Clínics.
Què oferim? 
 • Tipus de contracte: Temporal per obra o servei determinat.
 • Jornada laboral: Completa
 • Categoria professional: Tècnic
 • Retribució: A negociar segons vàlua del /a candidat/a i experiència demostrada.
 • Incorporació Immediata
 • Ubicació: Hospitalet de Llobregat.
Documentació necessària 

 

 • Curriculum Vitae.
 • Carta de presentació.
 • Títol universitari (en pdf).

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 31/03/2019

Termini 
diumenge, March 31, 2019