Ofertes de Feina

Ofertes de Feina

IDIBELL busca incorporar un pre-doctoral per a l’Àrea de Nefrologia experimental i Trasplantament

Termini 
19/12/2019
Funcions 

La persona contractada durà a terme la seva tesis doctoral al grup de recerca del Dr. Bestard , cap de la Unitat de Trasplantament Renal de l’hospital de Bellvitge. L’estudiant de doctorat se centrarà sobretot en l’estudi de la resposta immunològica (humoral i cel·lular) en l’àmbit del transplantament d’òrgan sòlid. Concretament, es focalitzarà en avaluar l’impacte de les cèl·lules T i B al·loreactives en pacients trasplantats renals que han rebut diferents tractaments immunosupressors. Es tracta d’un estudi clínic, multicèntric  europeu per validar diferents biomarcadors de rebuig no invasius. A més, la persona contractada també està involucrada en altres projectes col·laboratius també centrats en la resposta de memòria T i B autoreactiva en el context de malalties autoimmunitàries.

 

Les tasques a realitzar seran:

 • Processament de mostres de sang per a l’obtenció de PBMCs (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica).
 • Descripció fenotípica mitjançant citometria de flux de les poblacions cel·lulars.
 • Estudis de caracterització funcional amb la tècnica d’ELISPOT IFN-γ i ELISPOT B.
 • Generació de bases de dades i anàlisis estadístics per a la generació de manuscrits científics.
 • Altres: aprenentatge i realització de totes les tècniques que es desenvolupen habitualment al laboratori de nefrologia i trasplantament.
Requisits 
 • Estudis: Graduat en biotecnologia preferentment, biologia o biomedicina. Amb màster en l’àmbit de la biomedicina o immunologia.
 • Experiència: no és estrictament necessària.
 • Idiomes: català, anglès i castellà.
 • Habilitats tècniques: Coneixements informàtics per a la generació de bases de dades i anàlisi de dades i presentacions de resultats. Coneixements bàsics sobre assajos immunològics com l’ELISA o la citometria de flux i cultius cel·lulars.
 • Habilitats personals: treball en equip, bona predisposició amb la feina i amb iniciativa.
Es valorarà 
 • Estudis, cursos o coneixements valorables: Coneixements en estadística i en programes d’anàlisis estadístics i de generació de gràfics. Haver realitzar el curs d’experimentació animal serà un requisit que es valorarà positivament.
 • Idiomes valorables: Un bon nivell d’anglès serà valorat positivament.
Què oferim? 
  • Tipus de contracte: temporal, 1 any i renovable.
  • Jornada laboral: 40 hores
  • Horari de treball: de dilluns a divendres de 9h a 18h.
  • Categoria professional: Predoctoral.
  • Data d’incorporació desitjada: 1 de gener de 2020
  • Ubicació: IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Laboratori de Nefrologia i Trasplantament.
  • Altres: després d’aquest primer any de contracte renovable l’objectiu és poder optar també a l’obtenció de beques pre-doctorals que abastin el temps de durada de la realització de la tesis doctoral i que anirien associades a un projecte FIS concedit enguany.
Documentació necessària 
 • Curriculum Vitae
 • Carta de Presentació

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 19/12/2019

Termini 
dijous, Desembre 19, 2019

IDIBELL busca incorporar un pre-doctoral per a l’Àrea de Nefrologia experimental i Trasplantament

Termini 
19/12/2019

El IDIBELL es una entidad que tiene como objetivo promover, desarrollar, gestionar y difundir la investigación biomédica en el campus de Bellvitge, así como fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento derivados de las actividades de investigación.

Funcions 

La persona contractada durà a terme la seva tesis doctoral al grup de recerca del Dr. Bestard , cap de la Unitat de Trasplantament Renal de l’hospital de Bellvitge. L’estudiant de doctorat se centrarà sobretot en l’estudi de la resposta immunològica (humoral i cel·lular) en l’àmbit del transplantament d’òrgan sòlid. Concretament, es focalitzarà en avaluar l’impacte de les cèl·lules T i B al·loreactives en pacients trasplantats renals que han rebut diferents tractaments immunosupressors. Es tracta d’un estudi clínic, multicèntric  europeu per validar diferents biomarcadors de rebuig no invasius. A més, la persona contractada també està involucrada en altres projectes col·laboratius també centrats en la resposta de memòria T i B autoreactiva en el context de malalties autoimmunitàries.

 

Les tasques a realitzar seran:

 • Processament de mostres de sang per a l’obtenció de PBMCs (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica).
 • Descripció fenotípica mitjançant citometria de flux de les poblacions cel·lulars.
 • Estudis de caracterització funcional amb la tècnica d’ELISPOT IFN-γ i ELISPOT B.
 • Generació de bases de dades i anàlisis estadístics per a la generació de manuscrits científics.
 • Altres: aprenentatge i realització de totes les tècniques que es desenvolupen habitualment al laboratori de nefrologia i trasplantament.
Requisits 
 • Estudis: Graduat en biotecnologia preferentment, biologia o biomedicina. Amb màster en l’àmbit de la biomedicina o immunologia.
 • Experiència: no és estrictament necessària.
 • Idiomes: català, anglès i castellà.
 • Habilitats tècniques: Coneixements informàtics per a la generació de bases de dades i anàlisi de dades i presentacions de resultats. Coneixements bàsics sobre assajos immunològics com l’ELISA o la citometria de flux i cultius cel·lulars.
 • Habilitats personals: treball en equip, bona predisposició amb la feina i amb iniciativa.
Es valorarà 
 • Estudis, cursos o coneixements valorables: Coneixements en estadística i en programes d’anàlisis estadístics i de generació de gràfics. Haver realitzar el curs d’experimentació animal serà un requisit que es valorarà positivament.
 • Idiomes valorables: Un bon nivell d’anglès serà valorat positivament.
Què oferim? 
  • Tipus de contracte: temporal, 1 any i renovable.
  • Jornada laboral: 40 hores
  • Horari de treball: de dilluns a divendres de 9h a 18h.
  • Categoria professional: Predoctoral.
  • Data d’incorporació desitjada: 1 de gener de 2020
  • Ubicació: IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Laboratori de Nefrologia i Trasplantament.
  • Altres: després d’aquest primer any de contracte renovable l’objectiu és poder optar també a l’obtenció de beques pre-doctorals que abastin el temps de durada de la realització de la tesis doctoral i que anirien associades a un projecte FIS concedit enguany.
Documentació necessària 
 • Curriculum Vitae
 • Carta de Presentació

El Deadline per rebre candidatures serà el proper 19/12/2019

Termini 
dijous, Desembre 19, 2019