El estado de 'hibernación' mantiene a las células madre hematopoyéticas jóvenes

05 Des

El estado de 'hibernación' mantiene a las células madre hematopoyéticas jóvenes

Carolina Florian

Geiger Hartmut

Imatge confocal de cèl·lules mare (imatge: Mehmet Sacma): imatge confocal de medul·la òssia vella. La imatge mostra vasos sanguinis (blau) i certs marcadors que indiquen una major activitat de divisió cel·lular (verd). Les cèl·lules mare hematopoètiques són de color vermell brillant. L'equip d'investigació va aconseguir despertar a les cèl·lules mare hematopoètiques de la seva "hibernació" perquè es divideixin novament amb més freqüència i, per tant, envelleixin més ràpid.

   /   
<  Tornar a Notícies

Todos los tejidos envejecen. El sistema de formación de sangre se ve especialmente afectado por los procesos de envejecimiento. Las células madre hematopoyéticas, precursoras de la sangre y las células inmunes, envejecen excepcionalmente rápido, perdiendo la capacidad de dividirse y regenerarse. Esto debilita el sistema inmunitario y aumenta el riesgo de cáncer de sangre. Un equipo internacional dirigido por investigadores de Ulm y Barcelona ha descubierto nichos especiales en la médula ósea que protegen a las células madre hematopoyéticas de los procesos de envejecimiento.

State of 'hibernation' keeps haematopoietic stem cells young

05 Des

State of 'hibernation' keeps haematopoietic stem cells young

Carolina Florian

Geiger Hartmut

Imatge confocal de cèl·lules mare (imatge: Mehmet Sacma): imatge confocal de medul·la òssia vella. La imatge mostra vasos sanguinis (blau) i certs marcadors que indiquen una major activitat de divisió cel·lular (verd). Les cèl·lules mare hematopoètiques són de color vermell brillant. L'equip d'investigació va aconseguir despertar a les cèl·lules mare hematopoètiques de la seva "hibernació" perquè es divideixin novament amb més freqüència i, per tant, envelleixin més ràpid.

   /   
<  Tornar a Notícies

All tissues age. The blood-forming system is especially affected by ageing processes. Haematopoietic stem cells, the precursors to blood and immune cells, age exceptionally fast, losing the ability to divide and regenerate. This weakens the immune system and increases the risk of blood cancer. An international team led by researchers from Ulm and Barcelona has now discovered special niches in the bone marrow that protect haematopoietic stem cells from ageing processes.

L'estat d’'hibernació' manté les cèl·lules mare hematopoètiques joves

05 Des

L'estat d’'hibernació' manté les cèl·lules mare hematopoètiques joves

Carolina Florian

Geiger Hartmut

Imatge confocal de cèl·lules mare (imatge: Mehmet Sacma): imatge confocal de medul·la òssia vella. La imatge mostra vasos sanguinis (blau) i certs marcadors que indiquen una major activitat de divisió cel·lular (verd). Les cèl·lules mare hematopoètiques són de color vermell brillant. L'equip d'investigació va aconseguir despertar a les cèl·lules mare hematopoètiques de la seva "hibernació" perquè es divideixin novament amb més freqüència i, per tant, envelleixin més ràpid.

   /   
<  Tornar a Notícies

Tots els teixits envelleixen. El sistema de formació de sang es veu especialment afectat pels processos d'envelliment. Les cèl·lules mare hematopoètiques, precursores de la sang i les cèl·lules immunes, envelleixen excepcionalment ràpid, perdent la capacitat de dividir-se i regenerar-se. Això debilita el sistema immunitari i augmenta el risc de càncer de sang. Un equip internacional dirigit per investigadors d'Ulm i Barcelona ha descobert nínxols especials en la medul·la òssia que protegeixen les cèl·lules mare hematopoètiques dels processos d'envelliment.

IDIBELL busca incorporar un matemàtic per a la Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Spanish

IDIBELL busca incorporar un matemàtic per a la Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Anglès

IDIBELL busca incorporar un matemàtic per a la Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Unitat de VIH i MTS de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Catalan

IDIBELL busca incorporar un Licenciado de programa para el Área de Cáncer Ginecológico

Área de Cáncer Ginecológico

Anglès

IDIBELL busca incorporar un Licenciado de programa para el Área de Cáncer Ginecológico

Área de Cáncer Ginecológico

Catalan

IDIBELL busca incorporar un Licenciado de programa para el Área de Cáncer Ginecológico

Área de Cáncer Ginecológico

Spanish

IDIBELL busca incorporar un Diplomat de recerca per a l’Àrea de Psicooncologia

Àrea de Psicooncologia

Spanish