• Determinar les alteracions moleculars a les cèl·lules mare epidèrmiques responsables de la regeneració de la pell deteriorada i la cicatrització de lesions associades a l'envelliment.
  • Identificar mecanismes genètics i epigenètics que regulen la plasticitat de cèl·lules mare del càncer i promouen la progressió del carcinoma cutani i colorrectal, i estudiar l'impacte del microambient tumoral en aquests processos.
  • Identificar noves dianes terapèutiques i marcadors de pronòstic de la pell en carcinoma de cèl·lules escamoses, utilitzant models de xenografts derivats del pacient.

RANK Induces Epithelial-Mesenchymal Transition and Stemness in Human Mammary Epithelial Cells and Promotes Tumorigenesis and Metastasis

Palafox, Marta; Ferrer, Irene; Pellegrini, Pasquale; Vila, Sergi; Hernandez-Ortega, Sara; Urruticoechea, Ander; Climent, Fina; Teresa Soler, Maria; Munoz, Purificacion; Vinals, Francesc; Tometsko, Mark; Branstetter, Dan; Dougall, William C.; Gonzalez-Suarez, Eva;

CANCER RESEARCH (ISSN/ISBN: 00085472). 72 (11) : 2879-2888

2012

Epigenetic alterations involved in cancer stem cell reprogramming

Munoz, Purificacion; Iliou, Maria S.; Esteller, Manel;

MOL ONCOL (ISSN/ISBN: 15747891). 6 (6) : 620-636

2012

The Intestinal Stem Cell Signature Identifies Colorectal Cancer Stem Cells and Predicts Disease Relapse

Merlos-Suarez, Anna; Barriga, Francisco M.; Jung, Peter; Iglesias, Mar; Virtudes Cespedes, Maria; Rossell, David; Sevillano, Marta; Hernando-Momblona, Xavier; da Silva-Diz, Victoria; Munoz, Purificacion; Clevers, Hans; Sancho, Elena; Mangues, Ramon; Batlle, Eduard;

CELL STEM CELL (ISSN/ISBN: 19345909). 8 (5) : 511-524

2011

See full list

Estudio del efecto de formulaciones tópicas (comerciales y experimentale) en las lesiones cutáneas de ratones transgénicos K14-HPV16

Muñoz Moruno, Purificacion (Investigador principal (IP))

Ref.: PrestacióndeserviviosAlmirall

Entitat finançadora:
  • ALMIRALL, S.A.

2016-09-05 - 2021-09-05

IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS MOLECULARES QUE REGULAN LA DINÁMICA DE LAS CÉLULAS MADRE DEL TUMOR, LA PROGRESIÓN TUMORAL Y LA METÁSTASIS

Muñoz Moruno, Purificacion (Investigador principal (IP))

Ref.: SAF2014-55944-R

Entitat finançadora:
  • MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

2015-01-01 - 2017-12-31

SGR - Nuevas dianas terapéuticas en càncer epitelial

Muñoz Moruno, Purificacion (Investigador principal (IP))

Ref.: 2014SGR0513

Entitat finançadora:
  • AGENCIA DE GESTIO DAJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

2014-01-01 - 2017-04-30

Generación de un modelo murino humanizado de úlcera crónica diabética y su uso para el estudio de diversas formulaciones

Muñoz Moruno, Purificacion (Investigador principal (IP))

Ref.: INNPACTOUCIII

Entitat finançadora:
  • UNIVERISDAD CARLOS III

2013-07-10 - 2014-07-17

See full list

Estudio de los mecanismos moleculares que promueven la progresión del carcinoma escamoso de piel

Muñoz Moruno, Purificacion (Director) Doctorando: Pilar Simón Extremera

2017

Alteraciones moleculares y funcionales de las células madre epiteliales y de las células madre del cáncer durante la iniciación y la progresión tumoral

Muñoz Moruno, Purificacion (Director) Doctorando: Victoria da Silva Diz

2015

Alteraciones moleculares y funcionales de las células madre epiteliales y de las células madre del cáncer durante la iniciación y la progresión tumoral

Muñoz Moruno, Purificacion (Director) Doctorando: Maria Victoria da Silva Diz

2014

Alteraciones moleculares y funcionales de las células madre epiteliales y de las células madre del cáncer durante la iniciación y la progresión tumoral

Viñals Canals, Francesc (Director) Doctorando: Victoria da Silva Diz; Muñoz Moruno, Purificacion (Director) Doctorando: Victoria da Silva Diz

2014

See full list

  • Generació de models de progressió de carcinoma de cèl·lules escamoses en la pell del ratolí per demostrar la naturalesa plàstica de les cèl·lules mare del càncer i que el mecanisme regulador que controla la proliferació, supervivència i disseminació d'aquesta població de cèl·lules canceroses canvia durant la progressió, la qual cosa pot afectar la selecció d'estratègies terapèutiques.
  • Generació de xenogafts derivats del pacient (PDX) de carcinoma de cèl·lules escamoses de la pell per investigar nous objectius terapèutics per al tractament d’aquest càncer i els mecanismes moleculars associats a la resistència terapèutica.