• Paper protector dels àcids grassos omega-3 en la lesió hepàtica associada a la nutrició parenteral total

 • Influència dels suplements d'àcids grassos omega-3 en la resposta inflamatòria en pacients quirúrgics complexos d'alt risc

 • Relació de la quantificació de partícules sd-LDL i la caracterització de MNR amb el risc cardiovascular i resposta a la dieta mediterrània

 • Modelat farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional de biològics en pacients amb artritis reumatoide, antimicrobians i medicaments quimioterapèutics

 • Modelat farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional i individualització de dosis de biològics en malalties inflamatòries intestinals i psoriasi

 • Efecte de diversos polimorfismes genètics sobre l'eficàcia del tractament amb estatines en una població espanyola

 • Aplicació de les nanotecnologies a nous sistemes d’administració de fàrmacs

 • Desenvolupament de les nanopartícules d'ADN i ARN com a nous potencials agents de transport de medicaments

Improved synthesis and characterization of cholesteryl oleate-loaded cationic solid lipid nanoparticles with high transfection efficiency for gene therapy applications

Suñé-Pou M, Limeres M, Nofrerias I, Nardi-Ricart A, Prieto-Sánchez S, El-Yousfi Y, Pérez-Lozano P, García-Montoya E, Miñarro-Carmona M, Ticó J, Hernández-Munain C, Suñé C, Suñé-Negre J

2019

Risk factors of hepatic function alterations in hospitalized adult patients treated with short-term parenteral nutrition receiving the same lipid composition at the same dose

Llop-Talaveron J., Badia-Tahull M., Lozano-Andreu T., Suarez-Lledo A., Leiva-Badosa E.

LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE. (ISSN/ISBN: 1476511X). 17(1): 267-

2018

Osmolality predictive models of different polymers as tools in parenteral and ophthalmic formulation development

Arbelaez-Camargo D; Roig-Carreras M; Garcia-Montoya E; Perez-Lozano P; Miñarro-Carmona M; Ticó-Grau J; Suñé-Negre J

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS (ISSN/ISBN: 03785173). 543 (1-2) : 190-200

2018

Clinical outcomes after combination treatment with ceftazidime/avibactam and aztreonam for NDM-1/OXA-48/CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae infection.

Shaw E, Rombauts A, Tubau F, Padullés A, Càmara J, Lozano T, Cobo-Sacristán S, Sabe N, Grau I, Rigo-Bonnin R, Dominguez MA, Carratalà J

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY (ISSN/ISBN: 03057453). 73 (4) : 1104

2018

Beta-lactams in continuous infusion for Gram-negative bacilli osteoarticular infections: an easy method for clinical use

Ribera A., Soldevila L., Rigo-Bonnin R., Tubau F., Padullés A., Gómez-Junyent J., Ariza J., Murillo O.

INFECTION (ISSN/ISBN: 03008126). 1-6

2018

Association between faecal calprotectin values and infliximab trough levels in inflammatory bowel disease patients

Rodriguez Alonso, L.; Serra, K.; Santacana, E.; Padulles, N.; Arajol, C.; Gilabert, P.; Orobitg, J.; Rodriguez-Moranta, F.; Colom, H.; Padulles, A.; Bas, J.; Guardiola, J.;

JOURNAL OF CROHN'S AND COLITIS. (ISSN/ISBN: 18739946). 12S261-S262

2018

Influence of 6 genetic variants on the efficacy of statins in patients with dyslipidemia.

Cano-Corres R, Candás-Estébanez B, Padró-Miquel A, Fanlo-Maresma M, Pintó X, Alía-Ramos P

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS (ISSN/ISBN: 08878013). E22566-E22566

2018

Phytosterol determination in lipid emulsions for parenteral nutrition.

Llop Talaverón JM, Novak A, Suñé Negre JM, Badia Tahull M, Leiva Badosa E, Ticó Grau JR

FARMACIA HOSPITALARIA. (ISSN/ISBN: 11306343). 42(3): 116-119

2018

Disruptores endocrinos en nutrición artificial

Maria Bella Badia Tahull; E. Leiva Badosa; Montserrat Colls González; Josep Manuel Llop Talaverón

NUTRICION HOSPITALARIA. (ISSN/ISBN: 02121611). 35(2 (MARZO-ABRIL)): 469-473-

2018

Appropriateness of albumin treatment in noncritical and non-oncohematological hospitalized patient

Roser Juvany Roig, Pablo Latorre García, Erika Esteve, María Teresa Pérez Maroto, José Luis Pérez Blanco, Ramón José Jódar Masanés, Josep Manuel Llop Talaverón, José Bruno Montoro Ronsano

ATENCION FARMACEUTICA. (ISSN/ISBN: 11397357). 20(4): 183-188-

2018

See full list

Ensayo clínico piloto, randomizado, doble ciego, para comparar la eficacia y seguridad de las emulsiones lipídicas endovenosas de aceite de pescado en pacientes adultos hospitalizados tratados con nutrición parenteral total con hipertrigliceridemia

NAVARRO VELAZQUEZ, SERGIO (Miembro del equipo de investigación); BAS MINGUET, JORDI (Miembro del equipo de investigación); Alia Ramos, Pedro (Miembro del equipo de investigación); Farran Teixidor, Leandre (Miembro del equipo de investigación); Virgili Casas, Nuria (Miembro del equipo de investigación); LOZANO ANDREU, TONI (Miembro del equipo de investigación); COLLS GONZALEZ, MONTSERRAT (Miembro del equipo de investigación); Candas Estebanez, Beatriz (Miembro del equipo de investigación); Badia Tahull, Maria (Miembro del equipo de investigación); LLOP TALAVERON, JOSEP M (Miembro del equipo de investigación); Leiva Badosa, Elisabet (Investigador principal (IP))

Entitat finançadora:
 • HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Estudio farmacocinético/farmacodinámico de infliximab en pacientes con psoriasis

Leiva Badosa, Elisabet (Participante)

Entitat finançadora:
 • FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES

2016-06-26 - 2017-12-25

Insulina basal subcutanea versus intravenosa en pacientes diabéticos hospitalizados no críticos que reciben nutrición parenteral total

Leiva Badosa, Elisabet (Participante)

Estudio farmacocinético/farmacodinámico de infliximab en paciente con psoriasis

Padullés Zamora, Núria (Participante)

2015-09-01 - 2017-09-01

Optimización de la dosis de tacrolimus mediante predicción bayesiana en pacientes trasplantados renales incluyendo las variables farmacogenómicas

Padro Miquel, Ariadna (Participante)

2015-09-01 - 2017-09-01

Estudio farmacocinético/farmacodinámico de infliximab en pacientes con psoriasis

COLLS GONZALEZ, MONTSERRAT (Participante)

Entitat finançadora:
 • SOCIEDAD CATALANA DE FARMACIA CLÍNICA

ESTUDI FARMACOCINÈTIC/FARMACODINÀMIC D’INFLIXIMAB EN PACIENTS AMB PSORIASI

Padullés Zamora, Núria (Investigador principal (IP))

Ref.: PR/026/14

Entitat finançadora:
 • FUNDACIO ACADEMIA CIENCIES MEDIQUES

2015-06-26 - 2017-06-25

Fitoesterolemia y alteración de la función hepática asociadas al uso de emulsiones lipídicas en pacientes adultos hospitalizados y tratados con Nutrición Parenteral

Llop Talaveron, Josep (Coordinador/a científico/a)

Entitat finançadora:
 • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA

Influencia del gen ANRIL en la susceptibilidad a sufrir un evento cardiovascular en pacientes diabéticos en tratamiento renal sustitutivo

Padro Miquel, Ariadna (Participante)

2015-06-01 - 2016-06-01

Ensayo Clínico piloto, randomizado, doble ciego, para determinar la fitoesterolemia plasmática en pacientes adultos hospitalizados tratados con nutrición parenteral total y con alteración de la gammaglutamiltransferasa

Llop Talaveron, Josep (Coordinador/a científico/a)

Entitat finançadora:
 • AISEFH
See full list

Desarrollo de un nuevo medicamento con acetato de hidrocortisona para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)

Perez Lozano, Pilar (Director) Doctorando: Magda Ascaso Anglès

2015

Validación de los processos de limpieza en la industria farmacéutica, mediante la aplicación del análisis de riesgo, seguridad toxicològica y UPLC

Perez Lozano, Pilar (Director) Doctorando: Wafae Rezquellah; García Montoya, Encarna (Director) Doctorando: Wafae Rezquellah

2015

Optimización en la fabricación de medicamentos según ICH Q8, Q9 y Q10: Aplicación a comprimidos recubiertos mediante diseño experimental de datos retrospectivos

García Montoya, Encarna (Director) Doctorando: Albert Galí Serra

2015

Influencia de variantes de los genes APOE, HMGCR, SLC01B1, CYP3A4 y LPA en la respuesta al tratamiento con estatinas en pacientes con dislipemia

Maria Teresa Mitjavila Cors (Director) Doctorando: Ruth Cano Corres; Pedro Alía Ramos (Director) Doctorando: Ruth Cano Corres

2014

Individualització de les dosis de ganciclovir/valganciclovir per predicció Bayesiana a partir d'un model farmacocinètic poblacional en pacients transplantats d'òrgan sòlid

Colom Codina, Helena (Director) Doctorando: Ariadnna Padulles

2014

Validació de radiofàrmacs PET per al seu ús en humans

García Montoya, Encarna (Director) Doctorando: ELIA TORRENT LLONGARIU

2014

Aplicación del Sistema Experto SeDeM a la optimización de la fabricación de medicamentos según ICH Q8, Q9 y Q10

García Montoya, Encarna (Director) Doctorando: Puñal Peces, Daniel

2014

Administració oral de fàrmacs poc solubles mitjançant el disseny de solucions i suspensions sòlides

Suñe Negre, Josep M (Director) Doctorando: Gemma Casadevall i Pujals

2013

Estudi pilot pel tractament de la enfermetat per citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid

Colom Codina, Helena (Director) Doctorando: Ana Caldés; Grinyó Boira, Josep Maria (Director) Doctorando: Ana Caldés

2013

Estudi  pilot pel tractament de la malaltia  per citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sólid. Avaluació de l´eficàcia, seguretat i farmacocinètica

Grinyó Boira, Josep Maria (Director) Doctorando: Anna Caldés Escuder; Colom Codina, Helena (Director) Doctorando: Anna Caldés Escuder

2013

See full list

 • Estudi òptim de farmacocinètica de biològics i per a la medicació individualitzada i la medicina personalitzada de biològics per a malalties immunomediades.
 • FARMATEC - Universitat de Barcelona (UB): ubicada al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge és un nou centre de recerca per desenvolupar dispositius mèdics i medicaments per a ús humà i animal.