Seminar
  • Càncer
  • Medicina Regenerativa
  • Neurociències
  • Medicina Translacional

[OFF-Program] Presentació de línies d’investigació - Department de Patologia i Terapèutica Experimental

"Chromatin factors in cell fate decisions"

Sònia Forcales
Lecturer Serra Húnter
Immunology Unit

 

 

"shRNA and CRISPRs libraries as tools to identify novel therapeutical targets for breast cancer"

Ruth Rodriguez
Researcher Ramon y Cajal
Anatomy Unit