Internship Program

Programa de pràctiques de IDIBELL

l’IDIBELL és un centre de recerca biomèdica que aposta pel talent i pel desenvolupament del capital humà. Per aquest motiu, hem creat l’IDIBELL INTERNSHIP PROGRAM, que vol donar una oportunitat a tots/es aquells/es estudiants que desitgen tenir un primer contacte amb el món professional en un institut d’investigació d’àmbit internacional. 

 

 

Internships Program anteriors

262014
322015
342016

Les pràctiques a l'IDIBELL
m'han obert un món de possiblitats


Brian Vargas
Estudiant de l'Internship Program 2016

Tant si enfoques la teva carrera cap a la recerca com cap a un àrea de suport tècnic o de gestió de la investigació, l’IDIBELL t’ofereix la oportunitat de formar part del seu equip, integrant-te com un membre més del nostre personal durant el període de pràctiques:

RECERCA

Càncer
Neurociències
Medicina Traslacional

 

PLATAFORMES
CIENTÍFICOTÈCNIQUES

Citòmica i Genòmica
Proteòmica
Interaccions Mol·leculars
Estabulari
Biobanc
Microscòpia
Estadística
Assaigs Clínics (UICEC)

SUPORT I GESTIÓ

Recursos Humans
Comptabilitat
Gestió de projectes
Desenvolupament de Negoci i Innovació
Compres i contractació
Legal
Comunicació i divulgació
Qualitat
Gestió del coneixement
Serveis Generals

Què necessites per formar part del nostre equip com a estudiant en pràctiques?

  • Formar part d’algun programa acadèmic (cicle formatiu, mòdul, grau universitari, màster…).
  • Estar matriculat en un centre formatiu.
  • Disposar del requisits mínims que exigeixi el teu centre formatiu.
  • Disposar d’un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i l’IDIBELL.
  • Tenir disponibilitat horària per realitzar les pràctiques (normalment en horari de matí).
  • Complimentar la sol·licitud de pràctiques que trobaràs a la nostra web.
  • Disponibilitat de plaça adequada al teu perfil.