El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL respon a la pandèmia i crea una col·lecció de mostres COVID-19 per investigació

22 May

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL respon a la pandèmia i crea una col·lecció de mostres COVID-19 per investigació

   /   
<   Back to News

La pandèmia ocasionada per SARS-CoV-2, i l'impacte en la salut en l'àmbit internacional, ha posat en relleu la necessitat de fomentar la investigació de la malaltia amb l'objectiu d'obtenir informació biològica i clínica associada per al desenvolupament de tractaments que ajudin a mitigar l'escenari de contagis generalitzat.

 

The fund against Covid-19 promoted by the ISCIII will finance three IDIBELL projects

22 May

The fund against Covid-19 promoted by the ISCIII will finance three IDIBELL projects

   /   
<   Back to News

Three IDIBELL research projects will receive funding from the Covid-19 fund promoted by the Carlos III Health Institute (ISCIII). This fund is intended for research projects that improve knowledge of the virus and management of the disease in a short term. To date, 126 projects have been awarded, of the 1,500 submitted, which are 90% of the total budget.

 

El fondo contra la Covid-19 impulsado por el ISCIII financiará tres proyectos del IDIBELL

22 May

El fondo contra la Covid-19 impulsado por el ISCIII financiará tres proyectos del IDIBELL

   /   
<   Back to News

Tres proyectos de investigación del IDIBELL recibirán financiación por parte del fondo Covid-19 impulsado desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este fondo va destinado a proyectos de investigación que mejoren a corto plazo el conocimiento del virus y la gestión de la enfermedad, hasta el momento se han concedido 126 proyectos, de los 1500 presentados, que engloban el 90% del total de presupuesto.

 

El fons contra la Covid-19 impulsat per l’ISCIII finançarà tres projectes de l’IDIBELL

22 May

El fons contra la Covid-19 impulsat per l’ISCIII finançarà tres projectes de l’IDIBELL

   /   
<   Back to News

Tres projectes d'investigació de l'IDIBELL rebran finançament per part del fons Covid-19 impulsat des de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Aquest fons va destinat a projectes de recerca que millorin a curt termini el coneixement del virus i la gestió de la malaltia, fins al moment s'han concedit fins a 126 projectes, dels 1500 presentats, que engloben el 90% del total de pressupost.

 

Check our open opportunities, meet us at our MSCA-IF bootcamp

21 May

Check our open opportunities, meet us at our MSCA-IF bootcamp

   /   
<   Back to News

If you pursue a career in excellence science while improving patients’ health, then IDIBELL is your place.

 

The Bellvitge Institute of Biomedical Research (IDIBELL) is one of the most dynamic health research centers in Barcelona, Spain. Striving to attain significant improvements in human health, it boasts more than 800 researchers in translational, clinical, and epidemiological research. The research carried out by IDIBELL is structured in four areas: cancer, neuroscience, translational medicine, and regenerative medicine.

 

Echa un vistazo a las vacantes del IDIBELL, conoce nuestro MSCA-IF bootcamp

21 May

Echa un vistazo a las vacantes del IDIBELL, conoce nuestro MSCA-IF bootcamp

   /   
<   Back to News

Si tienes como objetivo hacer carrera profesional en ciencia de excelencia mejorando la salud de pacientes, entonces el IDIBELL es tu sitio. 

 

Fes una ullada a les vacants de l’IDIBELL, coneix el nostre MSCA-IF bootcamp

21 May

Fes una ullada a les vacants de l’IDIBELL, coneix el nostre MSCA-IF bootcamp

   /   
<   Back to News

Si tens com a objectiu fer carrera professional en ciència excel·lent millorant la salut dels pacients, llavors l'IDIBELL és el teu lloc.

 

L'lnstitut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un dels centres de recerca en salut més dinàmics a Barcelona, Espanya. Compromès per aconseguir importants avenços en salut, compte amb més de 800 investigadors en recerca translacional, clínica y epidemiològica. Els focus de recerca a l'IDIBELL són: càncer, neurociències, medicina translacional i medicina regenerativa.

 

Cells of the intestine nervous system and oligodendrocytes are affected in Parkinson's disease

20 May

Cells of the intestine nervous system and oligodendrocytes are affected in Parkinson's disease

   /   
<   Back to News

Doctors Fernando Fernández-Aranda and Susana Jiménez-Murcia, researchers from IDIBELL and University Hospital of Bellvitge, as well as professors in the Faculty of Health Science of University of Barcelona (UB) and researchers from the CIBERobn, together with Doctors Bru Cormand and Raquel Rabionet, researchers and professors in Faculty of Biology from UB, as well as researchers from the

Las células del sistema nervioso del intestino y los oligodendrocitos están afectadas en la enfermedad de Parkinson

20 May

Las células del sistema nervioso del intestino y los oligodendrocitos están afectadas en la enfermedad de Parkinson

   /   
<   Back to News

Los doctores Fernando Fernández-Aranda y Susana Jiménez-Murcia, investigadores del IDIBELL y del Hospital Universitario de Bellvitge, además de profesores de la Facultad de Ciencias de la Salut de la Universidad de Barcelona (UB) e investigadores del CIBERobn, juntamente con los doctores Bru Cormand y Raquel Rabionet, investigadores y profesores de la Facultad de Biología de la UB, i también investigadores del

Les cèl·lules del sistema nerviós de l’intestí i els oligodendròcits estan afectades en la malaltia de Parkinson

20 May

Les cèl·lules del sistema nerviós de l’intestí i els oligodendròcits estan afectades en la malaltia de Parkinson

   /   
<   Back to News

Els doctors Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia, investigadors de l'IDIBELL i de l'Hospital Universitari de Bellvitge, a més de professors de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB) i investigadors del CIBERobn, conjuntament amb els doctors Bru Cormand i Raquel Rabionet, investigadors i professors de la Facultat de Biologia de la UB, i també investigadors del