Consorcis de recerca

Consorcis de recerca

HiperDART: Development of high performance diagnostic array replication

HiperDART: Development of high performance diagnostic array replication
01/01/2010
Referència de cos del finançament 
  • ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Partners 
  • ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
ID de proyecto 
2349449

HiperDART: Development of high performance diagnostic array replication

ID de proyecto 
2349449

Modalidades/Fases

Básica
HiperDART: Development of high performance diagnostic array replication
Data 
01/01/2010
Referència de cos del finançament 
  • ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Partners 
  • ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III