• Diagnòstic de la infecció osteoarticular

 • Diagnòstic de la malaltia inflamatòria intestinal

 • Localització radioguiada de lesions tumorals

 • Gangli sentinella en el càncer de mama multifocal i post-quimioteràpia neoadjuvant

 • Desenvolupament de nous mètodes per al control de qualitat de la instrumentació de Medicina Nuclear

 • Manual de Garantia de Qualitat

 • Tractament amb radiofreqüència dels osteomes osteoides

 • Vertebroplàstia

 • Tractament amb radiofreqüència de tumors renals irresecables

 • Tractament amb toxina botulínica del dolor de l’espatlla espàstica a malalts postictus i amb dolor piramidal sense resposta a mesures conservadores

 • Bloqueig neurolític mitjançant rizòlisi

 • Quantificació de l’absorció d’àcids biliars amb 75Se-SEHCAT en diarrea crònica

DNA Methylomes Reveal Biological Networks Involved in Human Eye Development, Functions and Associated Disorders

Berdasco M., Gómez A., Rubio M., Català-Mora J., Zanón-Moreno V., Lopez M., Hernández C., Yoshida S., Nakama T., Ishikawa K., Ishibashi T., Boubekeur A., Louhibi L., Pujana M., Sayols S., Setien F., Corella D., De Torres C., Parareda A., Mora J., Zhao L., Zhang K., Lleonart M., Alonso J., Simó R., Caminal J., Esteller M.

SCIENTIFIC REPORTS (ISSN/ISBN: 20452322). 7 (1) : 11762

2017

See full list

Beca Cardiva

de Miquel Miquel, M Àngels (Investigador principal (IP))

Ref.: BecaCardiva

See full list