Buscar

x

Resultados de la búsqueda

 1. Prevenció i control del càncer

  ... i intervencions en temes de prevenció del càncer, el diagnòstic precoç, i la utilització de serveis sanitaris en l’atenció ... Avaluació de dues intervencions per reduir el retard diagnòstic</h3> <p class="authors">Manchon Walsh, Paula (Investigador ...

  ondeuev - 05/28/2019 - 14:33

 2. New non-invasive biomarker for diagnosis and prognosis in male sterility

  ... data can guide us, there is still a lack of non-invasive diagnostic methods that accurately determine if there are spermatozoa in the ... them excellent candidates as non-invasive biomarkers for diagnostic purposes and prognosis" explains Dr. Larriba, responsible for the ...

  comunicacio - 08/16/2018 - 13:50

 3. [TECHtalk] Challenges of Bioinformatics in Clinical Diagnosis

  ... basis of a wide set of diseases, increasing significantly diagnostic yields in many of them. As a consequence, mass sequencing has ... Hospital in Madrid where she carries out the analysis of the diagnostic studies based on next-generation sequencing (NGS).   During ...

  lidia - 11/10/2019 - 21:34

 4. [TECHtalk] Challenges of Bioinformatics in Clinical Diagnosis

  ... basis of a wide set of diseases, increasing significantly diagnostic yields in many of them. As a consequence, mass sequencing has ... Hospital in Madrid where she carries out the analysis of the diagnostic studies based on NGS.   During this time, she has published ...

  lidia - 11/10/2019 - 21:34

 5. [TECHtalk] Challenges of Bioinformatics in Clinical Diagnosis

  ... basis of a wide set of diseases, increasing significantly diagnostic yields in many of them. As a consequence, mass sequencing has ... Hospital in Madrid where she carries out the analysis of the diagnostic studies based on next-generation sequencing (NGS).   During ...

  lidia - 11/10/2019 - 21:34

 6. Barcelona es consolida com a líder internacional en la recerca de l’epigenètica i el càncer

  ... Aquesta línia d’investigació promet grans avenços en el diagnòstic precoç i els tractaments de diverses patologies, com les ... terapèutiques als investigadors per trobar noves formes de diagnòstic precoç i tractaments més eficaços de malalties com el càncer. ...

  Anònim (not verified) - 08/16/2018 - 13:48

 7. Identifiquen marcadors genètics per predir la fecunditat masculina

  ... Idioma Catalan El diagnòstic de la fertilitat masculina es realitza habitualment a través de ... passada a Granada. El treball compara l'eficiència diagnòstica de fecunditat mesurada a partir del patró de l'expressió d'ARN ...

  Anònim (not verified) - 08/16/2018 - 13:47

 8. L'apatia, un indicador de la progressió de la malaltia de Huntington

  ... malaltia a través de l'espectre de l'apatia, facilitant el diagnòstic i el tractament de l'apatia", afegeix Audrey DePaepe, estudiant ... Càmara. Aquests resultats tenen també implicacions en un diagnòstic diferencial de subtipus d'apatia i, posteriorment, en el disseny de ...

  comunicacio - 09/05/2019 - 10:00

 9. Identify genetic markers to predict male fertility

  ... last week in Granada (Spain). The study compares the diagnostic efficiency of fertility measured from the pattern of expression of ... protected by a patent application which will develop a new diagnostic test independent of seminogram Significant differences Article's ...

  Anònim (not verified) - 08/16/2018 - 13:47

 10. L’evolució de pacients de VIH molt immunodeprimits depèn de la resposta immunològica i virològica al tractament, independentment de l’estat inicial

  ... infectats per VIH comencin el tractament just després del diagnòstic, independentment dels nivells d’immunosupressió (que es mesuren ... la resposta immunològica. I la recomanació continua sent diagnosticar i tractar al pacient el més aviat possible, i per això és ...

  Anònim (not verified) - 08/16/2018 - 13:49