IDIBELL (Institut d'investigació biomédica de Bellvitge)http://www.idibell.cat/es-caIDIBELLL'IDIBELL busca incorporar un Auxiliar Administratiu amb Certificat de Discapacitat per donar suport al Servei de Prevenció de Riscos Laborals L'IDIBELL és un centre d'investigació que integra la recerca biomèdica de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), la Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge (UB) i l'Hospital Viladecans (HV), ubicat a sud de Barcelona.

 

Els focus d'investigació de l'IDIBELL són el càncer, la neurociència i la medicina translacional; la recerca, la innovació i la societat són els pivots en què treballen els investigadors cada dia per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.


L'IDIBELL es troba a l'Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. El 2009, es va convertir en un dels primers cinc centres de recerca espanyols acreditats com a institut de recerca en salut per l'Institut Carlos III de Salut. Més recentment, la Comissió Europea ha reconegut l'IDIBELL amb el logotip HRS4R (Excel·lència en Recursos Humans en Recerca), que identifica l'IDIBELL com a proveïdor i defensor d'un entorn de treball de recerca estimulant.

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/643/lidibell-busca-incorporar-un-auxiliar-administratiu-amb-certificat-de-discapacitat-per-donar-suport-al-servei-de-prevencio-de-riscos-laborals2018-03-21
Extraordinary Call 2018 of 4 intern positions for Access to the IDIBELL model of Professional Development of Research Staff

IDIBELL is a research center that integrates the biomedical research of the Bellvitge University Hospital (HUB), the Catalan Institute of Oncology (ICO), and the University of Barcelona in the Bellvitge Campus (UB) and the Viladecans Hospital (HV), located in south Barcelona.

 

The research focuses of IDIBELL are cancer, neuroscience and translational medicineresearch, innovation and society are the pivots on which researchers work every day in order to improve the quality of life of citizens.

 

IDIBELL is located in L’Hospitalet de Llobregat, south of Barcelona. It is a member of the Campus of International Excellence of the University of Barcelona HUBc and part of the CERCA institution of the Generalitat of Catalonia. In 2009, it became one of the first five Spanish research centers accredited as a health research institute by the Carlos III Institute of Health. More recently, the European Commission has recognized IDIBELL with the HRS4R logo (Excellence in Human Resources in Research), which identifies IDIBELL as a provider and supporter of a stimulating research work environment.

 

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/642/extraordinary-call-2018-of-4-intern-positions-for-access-to-the-idibell-model-of-professional-development-of-research-staff2018-03-13
IDIBELL busca incorporar un Clinical Trial Assistant (CTA) para la Unidad de Servicios Jurídicos El IDIBELL es un centro de investigación que integra la investigación biomédica del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la Universidad de Barcelona en el Campus de Bellvitge (UB) y el Hospital de Viladecans (HV), ubicado en al sur de Barcelona.

 

Los focos de investigación del IDIBELL son cáncer, neurociencias y medicina traslacional; la investigación, innovación y sociedad son los ejes en los que los investigadores trabajan a diario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

 

El IDIBELL se encuentra en L'Hospitalet de Llobregat, al sur de Barcelona. Es miembro del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Barcelona HUBc y parte de la institución CERCA de la Generalitat de Cataluña. En 2009, se convirtió en uno de los primeros cinco centros de investigación españoles acreditados como un instituto de investigación en salud por el Instituto de Salud Carlos III. Más recientemente, la Comisión Europea ha reconocido al IDIBELL con el logotipo HRS4R (Excelencia en Recursos Humanos en Investigación), que identifica al IDIBELL como proveedor y partidario de un estimulante entorno de trabajo de investigación.

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/639/idibell-busca-incorporar-un-clinical-trial-assistant-cta-para-la-unidad-de-servicios-juridicos2018-03-05
IDIBELL is seeking for a Clinical Trial Assistant (CTA) for the Legal Services Unit IDIBELL is a research center that integrates the biomedical research of the Bellvitge University Hospital (HUB), the Catalan Institute of Oncology (ICO), and the University of Barcelona in the Bellvitge Campus (UB) and the Viladecans Hospital (HV), located in south Barcelona.

 

The research focuses of IDIBELL are cancer, neuroscience and translational medicineresearch, innovation and society are the pivots on which researchers work every day in order to improve the quality of life of citizens.

 

IDIBELL is located in L’Hospitalet de Llobregat, south of Barcelona. It is a member of the Campus of International Excellence of the University of Barcelona HUBc and part of the CERCA institution of the Generalitat of Catalonia. In 2009, it became one of the first five Spanish research centers accredited as a health research institute by the Carlos III Institute of Health. More recently, the European Commission has recognized IDIBELL with the HRS4R logo (Excellence in Human Resources in Research), which identifies IDIBELL as a provider and supporter of a stimulating research work environment.

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/640/idibell-is-seeking-for-a-clinical-trial-assistant-cta-for-the-legal-services-unit2018-03-05
IDIBELL busca incorporar un Auxiliar Administratiu amb certificat de Discapacitat per a la Unitat de Gestió d'Ajudes a la Investigació L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge convoca un lloc de treball de Personal Auxiliar Administratiu amb certificat de Discapacitat per a la Unitat de Gestió d'Ajudes a la Investigació.

 

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en Biomedicina creat el 2004. Està participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.


L'IDIBELL és al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. El 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d'investigació espanyols acreditats com a institut d'investigació sanitària per l'Institut de Salut Carlos III.


Un aspecte fonamental de la recerca a l'IDIBELL és la seva proximitat al pacient. Per la seva situació i per l'activitat assistencial diària que molts dels seus investigadors desenvolupen, els grups de recerca de l'IDIBELL poden identificar quins problemes són realment prioritaris i quines solucions resulten efectives en la pràctica clínica diària.

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/637/idibell-busca-incorporar-un-auxiliar-administratiu-amb-certificat-de-discapacitat-per-a-la-unitat-de-gestio-dajudes-a-la-investigacio2018-02-28
IDIBELL is seeking for an Administrative Assistant with a disability certificate for the Research Grants Management Unit IDIBELL announces a job of Administrative Assistant with a disability certificate for the Research Grants Management Unit.

 

 

IDIBELL is a research center that integrates the biomedical research of the Bellvitge University Hospital (HUB), the Catalan Institute of Oncology (ICO), and the University of Barcelona in the Bellvitge Campus (UB) and the Viladecans Hospital (HV), located in south Barcelona.


The research focuses of IDIBELL are cancer, neuroscience and translational medicine; research, innovation and society are the pivots on which researchers work every day in order to improve the quality of life of citizens.


IDIBELL is located in L’Hospitalet de Llobregat, south of Barcelona. It is a member of the Campus of International Excellence of the University of Barcelona HUBc and part of the CERCA institution of the Generalitat of Catalonia. In 2009, it became one of the first five Spanish research centers accredited as a health research institute by the Carlos III Institute of Health. More recently, the European Commission has recognized IDIBELL with the HRS4R logo (Excellence in Human Resources in Research), which identifies IDIBELL as a provider and supporter of a stimulating research work environment.

]]>
http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca/638/idibell-is-seeking-for-an-administrative-assistant-with-a-disability-certificate-for-the-research-grants-management-unit2018-02-28